LLICÈNCIA D'ANIMALS
POTENCIALMENT PERILLOSOS

A CENTRE MEDIC MATARO Estem autoritzats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per realitzar i emetre certificats d'aptitud psicofísica per a l'obtenció o la renovació de la llicència per la tinença d'animals potencialment perillosos, de conformitat amb el que estableix la Llei 50 /1999, de 23 de desembre , sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.

En aquesta llei es considera animals potencialment perillosos tots aquells que, sent utilitzats com a animals domèstics o de companyia, pertanyen a espècies o races que tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o altres animals.

Entre els gossos potencialment perillosos figuren: Dogo Argentí, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Pit Bull Terrier, Fila Brasilera, Staffodshire Bull Terrier, Tosa Inu, Akita Inu i les seves cruïlles.


EN CENTRE MEDIC MATARO

Amb el nostre certificat podeu sol·licitar la llicència administrativa necessària per part de l'Ajuntament del municipi on l'animal resideix habitualment i ha d'estar censat. Aquesta llicència té una validesa de 5 anys.

A30 minuts et farem l'exploració mèdica i psicològica i t'entregarem el Certificat Mèdic. Tot això de forma ràpida, senzilla i professional

documentació necessària
  • DIES/NÚM
  • Permís anterior (en cas de renovació)
  • Ulleres o lents de contacte si s'utilitzen.


qui ha de treure la llicència

Totes aquelles persones (propietaris, o no) que passegin un animal d'aquestes característiques han de comptar amb la llicència personal corresponent.

proves que es realitzen
  • Exploració Mèdica General.
  • Exploració Auditiva i Visual.
  • Exploració Psicològica de l'Escala de Personalitat.
requisits PER OBTENIR LLICÈNCIA
  • Ser Major d'Edat.
  • No Presentar Antecedents Penals.
  • Disposar d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi l'animal.