REVISIÓ PER A LLICÈNCIA D'ARMES

Si necessiteu presentar el Certificat de Capacitat Física i Aptitud Psicofísica , realitzem les proves mèdiques i psicològiques per poder obtenir i renovar la vostra Llicència d'Armes.

En 30 minuts us farem l'exploració mèdica i psicològica i us entregarem el vostre certificat mèdic. Tot això de forma ràpida, senzilla i professional

A CENTRE MEDIC MATARO estem autoritzats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per realitzar i emetre certificats d'aptitud psicofísica per a l'obtenció o la renovació de la llicència o autorització de tinença i ús d'armes, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 2487/1998 de 20 de novembre.

tipus d'armes
  • Arma Corta: Pistola i Revolver.
  • Armes Llargues Rajades per a Caça Major.
  • Tir esportiu i escopetes de caça.
  • Vigilant de seguretat i escorta privada.
  • Ús d'armes a camps i galeries de tir.
documentació necessària
  • DIES/NÚM.
  • Ulleres o lents de contacte en cas que les utilitzis.


PROVES QUE REALITZEM

Per obtenir la llicència d'armes, cal complir una sèrie de passos i alhora complir una sèrie de requisits.

Aquest procés consisteix a realitzar una anamnesi per consultar els teus antecedents, una auscultació dels paràmetres cardiopulmonars, mesurament de la pressió arterial i una exploració oftalmològica per comprovar l'estat de la teva visió.

També us fem unes proves d'audició per controlar les diferents intensitats d'ones sonores. Per fer-ho has d'accedir a la nostra cabina insonoritzada de sorolls externs i et farem l'examen auditiu.

Finalment, es fa un test per a la determinació de l'estabilitat mental . En aquest tipus de llicència es realitza un test específic de personalitat anomenat EAE que mesura les quatre escales específiques de la personalitat, a través d'un total de 62 preguntes.